obrazek pani hlavni body sipka text v halvičce text v halvičce

Jak zvýšit zisky v podnikání?

Chybí ve vašem podniku peníze? Zisky vaší firmy se snižují? V našem článku vám poradíme, jaké kroky můžete podniknout, jestliže chcete toto temnější období překlenout a zisky postupně navyšovat.

A. Neztrácejte hlavu.

To, že s klidem jde všechno lépe, není pouhé rčení. Je známou a pravdivou věcí, že vnitřní klid napomáhá zdárnému vyřešení jakýchkoli problémů, a to jak emočních, tak i fyzických. S klidnou hlavou snáze najdete řešení. Na druhou stranu není dobré usínat na vavřínech – váš podnik dlouhodobě pozorujte a co do zisků a výdajů kontrolujte. Mějte každý měsíc přehled, jaká je vaše situace.

B. Lepší než propouštět je cíleně zvýšit produktivitu.

ZMnozí podnikatelé při vyšších ztrátách pod vlivem strachu a paniky propouštějí zaměstnance nebo jim snižují mzdy. Je ale pravděpodobné, že tím nevyřeší skutečné jádro problému dlouhodobě, protože nedospěli k tomu, kde začíná kořen jejich úpadku. Buďte proto klidní a zároveň přemýšliví – zamýšlejte se, co mohlo způsobit váš úpadek, v čem může být problém, jaké má váš podnik slabší stránky? Proč vaše produkty kupuje málo zákazníků (problém v kvalitě, ceně, ve vzhledu produktu, nedostatečná reklama,…)? Jak můžete např. svoji restauraci, kavárnu, apod. zatraktivnit či více zviditelnit (tematické akce či přednášky, úprava cen či vzhledu,…)? Nebojte se do těchto změn také trochu zainvestovat, vrátí se vám to.

C. Zamezte plýtvání.

Zamyslete se, čím vším se ve vaší firmě během jejího fungování/výrobního procesu plýtvá, a vyřešte to. Někdy lze např. prodávat zbytky z výroby jiným firmám, pro které jsou tyto něčím jako materia prima. Neplýtváte při výrobě také energiemi (vodou, plynem…)? V čem by váš podnik mohl fungovat efektivněji, bez zbytečných ztrát?

Spočítejte si, kolik korun takto měsíčně vyplýtváte. Že je to zanedbatelné? Vynásobte si tuto částku 12x – pravděpodobně změníte názor. Jestliže jste si na podnikání pomohli podnikatelskou půjčkou, můžete také porovnat roční vyplýtvanou částku s tím, kolik ročně zaplatíte jen na úrocích z této půjčky. S vyplýtvanou částkou v podstatě můžete počítat jako s navýšeným úrokem. Už si uvědomujete, jak významné je neplýtvat?

D. Nezůstávejte v rutině.

Poslední radu je možné (a také dosti doporučeno) brát i jako preventivní mechanismus proti velkým finančním krizím vaší firmy. Nenechte váš podnik dlouho zabřednout v rutině. Právě naopak – buďte stále aktivní, seznamujte se s novinkami, zapojujte ale i kritické myšlení, stále mějte na paměti další větší či menší cíle a plány směrem vpřed, krátkodobé i dlouhodobé. S každým novým cílem si stanovte, jaké úkoly je třeba zrealizovat na cestě ke zdárnému vývoji firmy směrem k cíli. Rozdělte tyto úkoly na denní, týdenní, měsíční, roční, a věnujte se jim. Buďte pečliví a důslední.

Přejeme vám hodně štěstí.
Fianční rádce:

Investice pro začátečníky: Jak začít budovat své finanční portfolio

Jak si říct o vyšší plat

Možnosti přivýdělku pro nezaměstnané

Co dělat, když se dostanu do dluhové pasti

Co je to RPSN

Jak správně používat kreditní kartu (abyste na ní vydělali)

Jak zvýšit zisky v podnikání?

Více...

Finanční portály:

Měšec.cz

Peníze.cz

Finance.cz