obrazek pani hlavni body sipka text v halvičce text v halvičce

Význam rozhodčí doložky

1.2.2015

S rozhodčí doložkou se můžete setkat ve spojitosti se spotřebitelskými úvěry a půjčkami nebo v obchodních smlouvách. Tato doložka je druhem rozhodčí smlouvy, která řeší případné budoucí majetkové spory vyplývající z hlavní smlouvy. Takovými spory se nezabývá soud, ale rozhodce v rozhodčím řízení.

Rozhodčí řízení a nález

Zákon nestanovuje průběh rozhodčího řízení, toto upravuje rozhodčí doložka. V ní je obsaženo jak, kde a za jakých podmínek bude rozhodčí řízení probíhat. Zároveň ustanovuje osobu rozhodce, což je nezávislý a nestranný odborník na danou problematiku. Obě strany se na formě řízení, podmínkách a rozhodci musí dohodnout. Výsledkem rozhodčího řízení je rozhodčí nález, který má stejné právní účinky jako soudní rozhodnutí.

Doložka ve spotřebitelských úvěrech

Rozhodčí doložka má své uplatnění při řešení sporů mezi dvěma firmami, ale již tak výhodná není pro spotřebitele, který tuto doložku podepsal ve smlouvě o úvěru. Ve většině případů rozhodce rozhodne ve prospěch společnosti, která jej platí. Spotřebitel pak nemá šanci se proti rozhodnutí odvolat ani se obrátit na soud. Tyto rozhodčí doložky najdete ve všeobecných podmínkách nebankovních společností a dokonce i ve smlouvách některých bank.

Jaké má spotřebitel možnosti?

Nejlépe je takovou smlouvu nepodepisovat, ovšem výsledkem je to, že úvěrová společnost s Vámi neuzavře žádnou smlouvu a Vy se tak musíte poohlédnout po jiné. Bohužel rozhodčí doložku naleznete u většiny nebankovních společností, a pokud nedosáhnete na úvěr od banky, budete mít velmi omezený výběr mezi poskytovateli. Udělali jste tu chybu a rozhodčí doložku podepsali? S případným řešením sporů Vám pomohou právníci nebo specializované poradny.
Fianční rádce:

Investice pro začátečníky: Jak začít budovat své finanční portfolio

Jak si říct o vyšší plat

Možnosti přivýdělku pro nezaměstnané

Co dělat, když se dostanu do dluhové pasti

Co je to RPSN

Jak správně používat kreditní kartu (abyste na ní vydělali)

Jak zvýšit zisky v podnikání?

Více...

Finanční portály:

Měšec.cz

Peníze.cz

Finance.cz